HOLD 3
PROGRAM

HOLD 3, 2.-4.KLASSER LØRDAG KL.12

den_lille_afskyelige_snemand

DEN LILLE AFSKYELIGE SNEMAND

25.09.2021

fremad

FREMAD

06.11.2021

antboy

ANTBOY

04.12.2021

Camilityjane

CALAMITY JANE

08.01.2022

raja

RAYA OG DRAGEN

12.02.2022

pinocchio

PINOCCHIO

12.03.2022

SPONSORER OG
SAMARBEJDSPARTNERE

Dabuf-logo
yya-logo
herlev-bladet
duf-logo
statenskunstfond-logo
herlev-logo